Login to your account

Login *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Stwórz swoje konto

Pola oznaczone * są obowiązkowe..
Imię i nazwisko *
Login *
Hasło *
Powtórz hasło *
Email *
Powtórz email *
Antyspam *

  Ambona młodych

  To miejsce czeka na Ciebie! Zarejestruj się i bądź prawdziwym redaktorem :-)
  Stwórz swój profil i umieszczaj na nim artykuły w czterech kategoriach: Oto Ja; Kościół; Świat; Rodzina.
  Podziel się swoim zdaniem z innymi!

  Apostoł w dresach

  _20180119-105637_1

  Apostoł w dresach, czyli jak to jest z tym powołaniem.


  Ja też jeszcze parę lat temu myślałem, że powołanie od Pana oznacza pójście do zakonu. Moje spojrzenie zmienił jeden z najbardziej popularnych polskich raperów - Tau.

  Zobaczyłem gościa w dresach na tyłku, gadającego luźnym języ­kiem, tworzącego muzykę rap, który stał się sługą Jezusa, został Jego Apostołem.


  Zastanawiałeś się kiedyś, do czego Bóg może powołać człowieka?

  Ogólnie przyjęty jest fakt, że z powołaniem kojarzy nam się powo­łanie do życia zakonnego, czy stania się kapłanem. Ale czy tylko? Czy Bóg w całej swojej wielkości przygotował ważne misje jedynie duchownym?

  Po pierwsze człowiek powołany jest do miłości, jest to pierwsze i zarazem najważniejsze powołanie każdego z nas. Kochać Boga i bliźnich, tego pragnie od nas Stwórca. Ale co da­lej? Czy to wszystko? Bóg nie zosta­wia człowieka jedynie z tym powoła­niem. Kolejnym sprecyzowanym dla każdego, zależnym od otrzymanych cech charakteru, czy predyspozycji, jest powołanie do wypełnienia swo­jej misji tu na ziemi, służba poprzez prace i pasje, przekazywanie w tym wszystkim Dobrej Nowiny, życie Ewangelią będąc w ten sposób przy­kładem dla innych.

  Powołanie dla każdego

  Ja też jeszcze parę lat temu myśla­łem, że powołanie od Pana oznacza pójście do zakonu. Moje spojrze­nie zmienił jeden z najbardziej po­pularnych polskich raperów - Tau. Zobaczyłem gościa w dresach na tyłku, gadającego luźnym językiem, tworzącego muzykę rap, który stał się sługą Jezusa, został Jego Aposto­łem. Zrozumiałem, że wypełniać za­dania powierzone od Boga możemy w każdym położeniu. Bo nie każdy został powołany, by zostać księdzem, czy zakonnicą, każdy natomiast zo­stał powołany do miłości i służby Bogu oraz bliźnim. Chodzi o to, aby otrzymane dary i talenty wykorzy­stywać na chwałę Pana.

  Bo to samo narzędzie może nam posłużyć w dwojaki sposób. Tym sa­mym nożem możemy posmarować chleb i kogoś zabić. Właśnie to jest istotą naszego życiowego powołania, że otrzymane dary wykorzystamy szerząc dobro i miłość, a nie krzyw­dząc innych.

  Otrzymane dary jako kierun­kowskaz powołania

  Jest cała masa powołań, a wierzę głęboko, że ty masz to swoje, szcze­gólne. O. Szustak został powołany do służenia jako kapłan oraz ka­znodzieja, wielki dar przemawiania wykorzystuje, aby pomagać nam w relacji z Jezusem. Wspomniany Tau otrzymał dar tworzenia muzy­ki rap, co również przekuwa w pra­cę dla Pana. Moja mama otrzymała dar świetnego kontaktu z dziećmi i od wielu lat pomaga wychowy­wać całe pokolenia dobrych lu­dzi. Nie musisz być księdzem, aby służyć Jezusowi. Chodzi o to, aby wszystko, co robimy poświęcać Jemu, całe swoje życie uczynić ży­ciem modlitwy i relacji ze Zbawicie­lem.

  Droga realizacji powołania

  Wiemy już, że każdy z nas został powołany do miłości oraz wykorzy­stywania swoich talentów na Chwałę Boga. Kolejną bardzo ważną isto­tą jest droga, na której wszystko to będziemy realizować. Istnieją trzy możliwości, trzy drogi, którymi może nas prowadzić Bóg. Pierwsza z nich to wspomniana wcześniej dro­ga duchowieństwa. Jeśli od dawna czujesz w swoim sercu pragnienie życia jako duchowny, czy siostra zakonna, jeśli samotność ci nie do­skwiera, jeśli pragniesz w ten piękny sposób służyć Panu, głosząc Jezusa, służąc sakramentami, zatapiając się w modlitwie za cały Kościół, pomyśl nad tą drogą.

  Jednak jeśli twoje serce gna do zało­żenia rodziny, do służenia jako mąż i tata, lub żona i mama, jeśli masz wielkie pragnienie potomstwa, to być może Pan prowadzi cię drogą mał­żeństwa. Niedługo po moim nawró­ceniu zaczęły w mojej głowie rodzić się pytania, „co teraz? Czy po tak głę­bokim doświadczeniu Boga, mogę teraz nie pójść do zakonu, przecież chcę Mu w pełni służyć?" Nie mia­łem wtedy pojęcia, że w pełni służyć Jezusowi mogę także w małżeństwie, w rodzinie.

  Bo celem małżeństwa nie jest za­spokojenie małżonków, to żeby im

  było dobrze. Jego celem jest przede wszystkim wspólne służenie Bogu oraz wzajemny wzrost męża i żony w pogłębianiu swojej wiary, w stawa­niu się świętymi. Kiedyś słyszałem słowa, że małżeństwo jest to najlep­szy zakon, jaki wymyślił Bóg i coś na pewno w tym jest. Nie daj sobie wmówić, że idąc drogą małżeństwa nie będziesz mógł służyć Bogu. My świeccy i duchowni jesteśmy taki­mi samymi dziećmi Boga, powołani do tej samej miłości, do tego same­go głoszenia Jezusa, różnica polega w drogach, na których to wszystko czynimy. To jest właśnie istota ży­cia chrześcijańskiego. Bo nie szata czyni apostołem, ale otwarte serce i ręce gotowe do pracy.

  Trzecią z możliwości jest życie w po­jedynkę. Przy tym wyborze trzeba wsłuchać się głęboko w to, co mówi do mnie Bóg, bo czasem nasze, jak nam się wydaje braki, mogą odcią­gnąć nas od podjęcia ryzyka założe­nia rodziny.

  Twoje wyjątkowe powołanie

  Przed podjęciem decyzji o dro­dze, na której chcemy wypeł­niać nasze powołanie, musimy przemodlić wiele godzin, musimy słuchać, co mówi do nas Bóg, bo najważniejsze jest wypełnienie Jego woli. W nas młodych siła, niezależnie od tego, którą drogą zdecydujemy się iść, najważniejsze, aby stale wypeł­niać swoje powołanie, wykorzystując swoje dary. Bo Bóg stworzył cię z nie­zwykłą starannością i to, co masz ty, nie ma nikt inny. Jesteś wyjątkowy/ wyjątkowa. I właśnie tą twoją wyjąt­kowość Jezus chce wykorzystać, aby dotrzeć do innych. Pytanie tylko, czy Mu na to pozwolisz?


  Damian Krawczykowski katolicki pisarz młodego pokolenia,

  koordynator akcji ewangelizacyjnej „Akademia Apostołów".

  Tekst ukazał się w styczniowym numerze miesięcznika Wzrastanie

  Oceń ten wpis:
  Moje ŚDM
  Nawrócenie

  Related Posts

   

  Komentarze

  Brak komentarzy
  Already Registered? Login Here
  Gość
  środa, 22, maj 2019
  If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.