Źródło: www.golgotamlodych.pl

gm plakata3 2018 pdf

 

ŹRÓDŁO

 

23 – 27 SIERPNIA 2018

 
 TEMAT

Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary

Katechizm Kościoła Katolickiego 1327

Źródło to początek, przyczyna.

Źródło, które chcemy odkrywać na tegorocznej Golgocie Młodych, wypływa ku życiu wiecznemu. Tym Źródłem jest Eucharystia, którą Chrystus pozostawił Kościołowi jako największą Tajemnicę Jego Miłości.

Woda. Słowo. 

Ciało i Krew.

Duch.

Jezus Chrystus, który objawia się w Liturgii. 

Zapragnij, aby zaczerpnąć.

Zaczerpnij , aby ŻYĆ!Zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6, 53-56)

 

WYDARZENIE NA FACEBOOKU