Do kogo projekt będzie skierowany?

Formy nowego programu będziemy starali się dostosować tak, aby były one komunikatywne dla ‘młodych dorosłych’. Chcemy również, by był to program katechizujący, a więc zakładający istnienie już pewnych podstaw życia religijnego i duchowego u jego odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną, a przede wszystkim osobistą relację z Chrystusem.

Biorąc jednak pod uwagę rzeczywistość polskiego duszpasterstwa, postanowiliśmy zawrzeć w opracowywanym programie również materiały o charakterze ewangelizacyjnym, które mogłyby być istotną pomocą w pracy z nieco młodszą młodzieżą, a zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania i grupami młodzieży świeżo po bierzmowaniu.

Ile będzie trwał?

Materiały nowego programu duszpasterskiego dla młodzieży obejmą okres od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych będą ukazywały się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, będą dostępne także na czas letniego wypoczynku.

Jakie będzie miał formy?

Proponowany program ma być zbiorem materiałów, które jakkolwiek ujęte w jednolity ciąg tematyczny, będą miały bardzo różnorodne formy. Chcemy by program był bogaty – nie każdy musi zrealizować wszystkie jego punkty w całości – ważne, by każdy, a więc i młody, i lider grupy, i duszpasterz, mógł znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie.

  1. Materiały opracowane dla liderów i duszpasterzy grup młodzieżowych będą wydawane w postaci zeszytów, ukazujących się co 3-4 miesiące.
  2. Wzrastanie – gazeta skierowana do młodych. Jej tematyka będzie skorelowana z tematami zeszytów dla liderów. Będzie ona w sposób przystępny dla młodych nieco szerzej omawiać tematy proponowane na poszczególne miesiące, a także będą z nią dystrybuowane ewentualne ‘dodatki’ typu zdrapki, czy dzienniczek, które również są elementami całości programu.
  3. zdrapki’ – dołączane do Wzrastania będą na każdy miesiąc proponowały podjęcie 4 wyzwań
  4. Duchowy dziennik – zeszyty będące szczególną formą kalendarza, przeznaczone do pracy indywidualnej, ukazujące się co miesiąc (rozprowadzane w pakietach na 3 miesiące). Chcemy, by stawały się one odpowiedzią każdego młodego na apel Papieża: „Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać się na kilka minut, aby sobie przypomnieć chwile dobre, wyzwania, to, co się udało i to, co się nie udało. W ten sposób przed Bogiem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skruchy i zawierzenia, a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, prowadząc swego rodzaju duchowy dziennik. Oznacza to modlitwę
    w życiu, poprzez swe życie i dotyczącą życia. Z pewnością przyczyni się to do lepszego postrzegania wielkich rzeczy, jakie Pan czyni dla każdego z was.
    ” (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży).
  5. Materiały dostępne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – będą one pewnym uzupełnieniem, ale bynajmniej nie powielaniem, tematów omawianych w całości programu; zawierać będą przede wszystkim multimedialne uzupełnienie treści omawianych w pozostałych formach.
  6. Aplikacja KBO ŚDM – aplikacja będzie wsparciem dla wszystkich aktywności proponowanych w pozostałych materiałach; m.in. będzie wysyłać przypomnienia o zadaniach, czy teksty do rozważań.

Tematy poszczególnych miesięcy w programie „Oto ja”:

Pierwsze 7 miesięcy chcemy poświęcić na zgłębianie darów Ducha Świętego i przedstawienie ich w tajemnicach życia Maryi. Doprowadzą nas one do kolejnych 3 miesięcy, w których będziemy odpowiadać na postawione 3 synodalne pytania. Kolejne 2 miesiące będą ściśle związane z hasłem ŚDM 2019 w Panamie. Przez pozostałe 5 miesięcy, ubogaceni doświadczeniami Synodu i ŚDM w Panamie, będziemy rozważać jak Duch Święty kieruje swoim Kościołem i czyni nas swoimi apostołami.

Zeszyt 1

XII 2017– Zwiastowanie – Dar Bojaźni Bożej – Oto Ja, nie bój się!

I 2018 – Nawiedzenie św. Elżbiety – Dar Rady – Oto ja, poślij mnie!

II 2018 – Narodzenie Pana Jezusa – Dar Pobożności – Oto ja, mów do mnie!

Zeszyt 2

III 2018 – Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Mądrości – Oto ja, prowadź mnie!

IV 2018 – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Rozumu – Oto Ja, jestem z tobą!

V 2018 – Cud w Kanie Galilejskiej – Dar Umiejętności – Oto Ja, zaufaj Mi!  

VI 2018 – Ukrzyżowanie – Dar Męstwa